Kamp-Mal Gerus

Omvattende versekering vir Woonwa, 4x4 sleepwa, Motorwa en dies meer.

Territoriale limiete:

Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, RSA, Swaziland en Zimbabwe

Woonwa, Motorwa en 4x4 sleepwa inhoud ingesluit tot R30 000 op ‘n Alle Risiko basis.

Indien ‘n inventaris verskaf word met die neem van die polis, sal die volle waarde van elke item betaal word tot die kumulatiewe perk wat op die polis is. Indien geen inventaris, sal die perk per item R2 500 wees.

Huishoudelike bagasie waentjie se inhoud word ook op ‘n Alle Risiko basis gedek met ‘n maksimum van R5 000 met ‘n perk van R1 000 per item.

Die ENIGSTE polis wat jou gesleepte voertuig dek wat agter ‘n RV aan gesleep word mbv A-raam *
(voorwaardes is egter van toepassing)

Voertuig Herstel Magtiging binne RSA en buiteland – R5 000

Voertuig repatriasie uitgawes buite RSA landsgrense vir voertuig ontklaar raking en ongeluk* (limiete is van toepassing)

Buiteband dekking is opsioneel beskikbaar.

Ouderdom bybetaling – Bybetalings word kwytgeskel aan polishouers bo die ouderdom van 55 jaar.

CCIC Smart Phone App – gee toegang tot nood padbystand, ontklaar raking, ongeluk en registreer onmiddelik die eis.

Vir ‘n verpligting vrye kwotasie kontak Pierre of Liezel by 0861 333 441 / 012-548 9555

Allegro Financial services CC (FSP 17304) en Cross Country Insurance Consultants (Pty) Ltd (FSP 39547) is beide Gemagtigde Finansiele Diensverskaffers

Onderskryw deur RENASA Insurance Company (FSP 15491)

Full comprehensive cover for Caravans, 4x4 Trailers, RV’s and the like.

Territorial Limits:

Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, RSA, Swaziland and Zimbabwe

Caravan, RV and 4x4 Trailer contents automatically included up to R30 000 on an All Risk basis.

If an inventory is supplied before any loss, the full value of items will be paid to a maximum aggregate of the insured amount. If no inventory is given, items will be limited to R2 500 any one item.

Domestic trailer contents automatically included up to R5 000 on an All Risks basis. Limited to R1 000 any one item.

The ONLY policy that will cover your “drawn” vehicle behind your RV by means of a A-frame drawbar  * (conditions do apply)

Vehicle Repair Authority within RSA and outside RSA – R5 000 Vehicle Repatriation costs following accident or breakdown beyond the Republic of
South Africa borders* (limits do apply)

Tyre Sure cover available as optional

Age Excess – Excess waived for policy holders over 55 years of age CCIC Smart

Phone App – to access emergency roadside assistance, breakdown, accident and immediate claims registration.

For a obligation free quote contact Pierre or Liezel at 0861 333 441 / 012-548 9555

Allegro Financial services CC (FSP 17304) and Cross Country Insurance Consultants (Pty) Ltd (FSP 39547) is both Authorised Financial Services Providers

Underwritten by RENASA Insurance Company (FSP 15491)

Kry Kwotasie / Request Quotation 

Choose Product To Insure

5 + 11 =

2180total visits,1visits today

WhatsApp chat Gesels Met Ons Op WhatsApp